Cxense Display

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste tai tietosuojaseloste tulee laatia tietosuojavaltuutetun suosituksesta ja henkilötietolain mukaan kaikista henkilörekistereistä. Hammasklinikka Dent Oy:n kohdalla tämä tarkoittaa asiakkaistamme tallennettavia tietoja, joita käytämme asiakkaidemme hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yhteydenpidossa asiakkaisiimme.

Rekisteriselosteesta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään, minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja miten tiedot suojataan.

Rekisteriselosteen tulee olla asiakkaille helposti saatavilla. Voit tutustua Hammasklinikka Dent Oy:n rekisteriselosteeseen tässä:

HAMMASKLINIKKA DENT OY:N POTILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. REKISTERINPITÄJÄ
Hammasklinikka Dent Oy
Kasarmintie 15, 90130 Oulu.

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Vastaava hammaslääkäri, Antti Peteri
p. 050 467 5044
antti.peteri(a)dent.fi

3. REKISTERIN NIMI
Potilasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Potilaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja ylläpito, sekä Hammasklinikka Dentin asiakkaan ja Hammasklinikka Dentin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
• Asiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero)
• Asiakkaan terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne
• Asiakkaalle annettavan hoidon lyhyt kuvaus sekä hoitoon tarvittavan lääkityksen ja hoitotarvikkeiden tiedot
• Asiakkaan hoitojakson alkamisaika, arvioitu hoitojakson pituus sekä tehtyjen hoitokäyntien määrä
• Tehtyjen tutkimusten tulokset
• Ajanvaraustiedot
• Laskutustiedot
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksiköissä syntyvien tietojen perusteella.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Hammasklinikka Dentin asiakasrekisteri on sähköinen tietokanta ja siihen on pääsy vain niillä Hammasklinikka Dent Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Asiakasrekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain Hammasklinikka Dentin henkilökunnalla.

Hammasklinikka Dentin asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakasrekisteriä ja sen tietoja käsittelevää henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.